Weine - Graciano - Negroamaro - Molinara - 2018 (6)